Què es CAPER | Academia repàs escolar

INICIS

Després d’un any d’intensa preparació, s’inicien les primeres classes a CAPER el setembre del 2003. Quin tipus de classes? Classes de reforç escolar i preparació de proves d’accés.

Els dos primers alumnes són de Quart de Primària i de Primer d’ESO. I l’equip de CAPER el conformava bàsicament dues persones: una directora que alhora exercia de professora, i un gerent que alhora exercia les funcions de recepcionista.

Naixia CAPER – Centre d’Aprenentatge Personalitzat – una nova acadèmia de reforç escolar a Terrassa.

La base d’operacions de l’acadèmia de repàs s’estableix en un local d’obra nova de 125 m₂ del centre de Terrassa. Les instal·lacions eren modernes, funcionals i alegres.

D’entre els punts forts destacava un programari fet a mida per poder oferir un reforç personalitzat a cada alumne. És a dir, adaptat a el nivell inicial, circumstàncies personals i ritme d’aprenentatge de cada alumne.

MISsió

La missió de CAPER consisteix a complementar el paper d’escola, pares i especialistes en la formació d’estudiants amb dificultats d’aprenentatge a Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat, Selectivitat (PAU) i universitaris.

Des d’un punt de vista metodològic, l’acadèmia s’enquadra dins de l’aprenentatge personalitzat o adaptatiu. Aquest enfocament és el més indicat per a aquells alumnes amb necessitats educatives específiques i com a complement de l’ensenyament lectiu-magistral que reben a les escoles.

QUAN ÉS NECESSARI UN REFORÇ ESCOLAR?

Les principals causes principals per les quals un alumne pot necessitar classes particulars, repàs escolar o reeducació són una o diverses de les següents:

  • Problemes familiars transitoris (separacions, defuncions, etc.)
  • Problemes de salut transitoris (accidents, malalties, etc.)
  • Trastorns de tipus psicològic, emocional o social (ansietat, depressió, autoestima, autisme, etc.) o altres trastorns d’aprenentatge (TDHAH, dislèxia, etc. )

TDAH Y DISLÈXIA

La dislèxia és el trastorn d’aprenentatge més freqüent de tots i és probable que en totes les aules escolars hi hagi al menys un o dos nens dislèxics. És un trastorn que bàsicament condiciona que un nen no pugui aprendre a llegir d’una manera fluïda.

El TDAH condiciona que els nens que ho pateixin tinguin dificultats per aprendre a controlar la seva conducta. És probable que en totes les aules escolars hi hagi al menys un nen amb TDAH. Les seves principals manifestacions són la hiperactivitat (es mou en excés i de forma inadequada, parla massa), impulsivitat (actua sense pensar, li costa esperar el torn i interromp) o desatenció (es distreu fàcilment, baixa concentració que li dificulta acabar feines).

Els mètodes de tractament habitualment consisteixen en:

  1. Repàs escolar o reeducació escolar
  2. Adaptacions escolars
  3. Ajuda farmacològica (ocasionalment)

I tot això amb la intenció que la repercussió de l’trastorn en els aprenentatges de l’alumne sigui la menor possible.

LA METODOLOGia bàsica DE CAPER: aprenentatge personalitzat

La fórmula bàsica consisteix en programes de treball personalitzats. El professor, ajudat per les noves tecnologies i altament format psicopedagògicament, atén personalitzadament les necessitats educatives de cada alumne.

Dins el gran món de les pautes i tècniques psicopedagògiques, a CAPER apostem especialment per 7:

1) Fraccionament de la tasca o problema → facilita la comprensió i la productivitat.

2) Combinar tandes de treball (esforç) amb tandes de descans (privilegi) → combinades correctament tant en CAPER com a casa, milloren significativament la productivitat i la motivació de l’alumne.

3) Premiar el «demanar després de classe» o «temps mort» → especialment per a aquells alumnes amb dificultats d’atenció i concentració. Premiar el fet que no puguin estar en silenci i concentrats amb deixar-los sortir un moment de classe, anar a el bany, etc.

4) Sistema de torns respectant l’ordre establert → persegueix que l’alumne guanyi paciència i autonomia. És molt important que l’alumne entreni l’esforç individual (treball autònom) al llarg d’una sessió de treball. Ensenyarem a l’alumne a seleccionar amb quina assignatura i tema començar, a que s’apunti els dubtes a mesura que li vagin sorgint si no és el seu torn, entre d’altres.

5) Poques normes però amb límits clars i innegociables → rebaixarem pressió.

6) Reforç positiu → immediat i concret, mitjançant l’elogi verbal o per escrit, l’obsequi material simbòlic, el sistema de punts o cares, etc. Millorarem la seguretat, confiança i autoestima de l’alumne.

7) El pacte o el compromís → el pacte és proposat pel professor, mentre que el compromís és fins on es compromet a arribar a l’alumne. Sistema efectiu a l’hora de treballar l’assoliment o millora d’hàbits de tot tipus. En CAPER ens centraríem en els hàbits de tipus organitzatiu i actitudinal.

Esperem que us hagi agradat aquest post. Si teniu qualsevol dubte o comentari estem a la vostra disposició. Salutacions!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat