Introduïu la vostra paraula clau

post

Acadèmia repàs escolar | Classes repàs

Acadèmia repàs escolar | Classes repàs

Fruit d’intenses reunions de treball durant els Nadals del 2002, i després de mesos buscant local i enllestint els tràmits necessaris per l’obertura, el setembre de 2003 s’iniciaven les classes de repàs escolar i proves accés a Terrassa. Començàvem l’aventura amb els nostres alumnes, un de repàs 4 de primària, i l’altre de 1r d’ESO. Una professora-coordinadora pedagògica i un recepcionista- administratiu formaven el nostre equip. Naixia CAPER – Centre d’aprenentatge personalitzat – nova acadèmia repàs.

La base d’operacions de l’acadèmia repàs s’estableix en un local d’obra nova de 125 m₂ del centre, procurant en tot moment que l’acadèmia repàs fóra moderna, alegre, funcional i equipada amb les últimes tecnologies en educació. D’entre les inversions principals destacaven la implantació d’un programari fet a mida que respongués a la metodologia CAPER, a més d’un complet equipament informàtic de les nostres classes.

Com acadèmia repàs, la missió de CAPER consistia a complementar el paper d’escola, pares i especialistes en la formació d’estudiants de Primària, ESO, grau mitjà, grau superior, Batxillerat i accés universitat selectivitat amb dificultats d’aprenentatge.

Fent l’anàlisi de les causes principals que fan que un alumne necessiti classes particulars, repàs escolar o reeducació psicopedagògica, són una o diverses de les següents: problemes familiars transitoris (separacions, defuncions, etc.); problemes de salut transitoris (accidents, malalties, etc.); trastorns de tipus psicològic, emocional o social (ansietat, depressió, autoestima, autisme, etc.) o altres trastorns d’aprenentatge. Dels trastorns d’aprenentatge, la dislèxia i el trastorn per dèficit d’atenció / hiperactivitat (TDAH) són els que més nens afecten. La dislèxia és el més freqüent de tots i és probable que en totes les aules escolars hi hagi almenys 1 o 2 nens dislèxics. És un trastorn que condiciona que un nen no pugui aprendre a llegir d’una manera fluïda. El TDAH condiciona que els nens que ho pateixin tinguin dificultats per aprendre a controlar la seva conducta. És probable que en totes les aules escolars hi hagi almenys un Nen amb TDAH. Les principals manifestacions són la hiperactivitat (es mou en excés i de forma inadequada, parla massa), impulsivitat (actua sense pensar, li costa esperar el torn i interromp) i/o desatenció (es distreu fàcilment, baixa concentració per acabar treballs).

Els mètodes de tractament habitualment consisteixen en repàs escolar o reeducació escolar, i en alguna ocasió en ajuda farmacològica, acompanyades d’adaptacions escolars. Amb l’objectiu que la repercussió en els aprenentatges de l’alumne sigui tan baixa com sigui possible.

Des d’un punt de vista metodològic, la nostra acadèmia s’enquadrava dins de l’aprenentatge personalitzat o adaptatiu. Aquest tipus de repàs classes pensàvem que era l’indicat per a aquells alumnes amb necessitats educatives específiques, com a complement de l’ensenyament més de tipus magistral que reben a les escoles. La fórmula del nostre centre especialitzat consistia en programes de treball personalitzats impartits en grups reduïts. El professor, ajudat per les noves tecnologies i altament format en pautes i tècniques estudi, atenia personalitzadament les necessitats educatives de cada alumne. Els materials educatius emprats eren principalment els propis de l’escola, i dins de la varietat de pautes i tècniques estudi podríem destacar les següents:

1) Fraccionament de la tasca o problema → per facilitar la comprensió mitjançant l’aplicació de tècniques estudi durant les classes repàs.

2) Combinació de tandes de treball (esforç) i privilegi (descans) → combinades correctament dins de les classes reforç, milloren la productivitat i la motivació de l’alumne.

3) Premiar el “time out” o “temps mort” → especialment per a aquells alumnes amb dificultats d’atenció i concentració. Si no pots estar atent i concentrat, t’elogio que demanis permís per sortir de classe per agafar aire, anant al wc per exemple.

4) Sistema de torns, respectant l’ordre → persegueix que l’alumne guanyi autonomia incrementant el temps d’esforç individual (treball autònom) al llarg d’una classe. Per fer-ho cal un “entrenament inicial” i molta constància amb l’objectiu que l’alumne sàpiga escollir correctament l’assignatura inicial a treballar, els continguts d’inici d’aquesta, s’apunti els dubtes que li vagin sorgint durant la classe, etc.

5) Poques normes, amb límits clars i innegociables → rebaixarem pressió.

6) Reforç positiu → el més immediat i concret possible, mitjançant tècniques com l’elogi verbal o per escrit, l’obsequi material, el sistema de punts o cares, etc. Millorarem la seguretat, confiança i autoestima de l’alumne.

7) El pacte o el compromís → el pacte és proposat pel professor, mentre que el compromís és fins on es compromet a arribar a l’alumne. Sistema efectiu a l’hora de treballar l’assoliment o millora d’hàbits de tot tipus. A CAPER ens centraríem en els hàbits de tipus organitzatiu i actitudinal.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)