Introduïu la vostra paraula clau

Curs d’ortografia i gramàtica catalana (estiu 2019)

reeducación ESO

Sobre el professor

Orientat a

El curs d’ortografia i gramàtica catalana va orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que volen assolir o  millorar la ortografia i gramàtica catalana necessària a Secundària.

Continguts del curs

Ortografia

 1. La síl·laba. Separació per síl·labes. Els dígrafs.
 2. Diftongs i hiats.
 3. Síl·laba tònica/síl·laba àtona. Normes d’accentuació.
 4. Normes d’accentuació. Accents oberts i tancats.
 5. Accentuació de monosíl·labs i accents diacrítics.
 6. Apostrofació. La dièresi.
 7. Quan/quant, alhora/a l’hora, perquè/per què?, tan/tant, gairebé/gaire bé, potser/pot ser, i/hi, o/ho, a/ha, em/amb/hem.
 8. s/ss/ç (“s” sorda); s/z (“s” sonora)/c; r/ rr; l·l; h.
 9. b/v; j/g; vocal neutra (a/e).
 10. Signes de puntuació. Barbarismes (influència del castellà).

Gramàtica: morfologia

 1. El nom. L’adjectiu.
 2. Determinants.
 3. Pronoms. Pronoms vs. determinants.
 4. Adverbi. Preposicions. Conjuncions (locucions adverbials conjuntives i prepositives).
 5. El verb. Perífrasis verbals.
 6. Categories gramaticals generals.
 7. i 18. Tipus de sintagmes.

Gramàtica: funcions sintàctiques

 1. Subjecte, complement directe, complement indirecte.
 2. Atribut, complements circumstancials, complement agent.
 3. Complement predicatiu. Repàs complements.

Característiques

 • El curs és personalitzat, adaptat al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne.
 • Núm. de classes aconsellades: 20.
 • Duració de cada classe: 75′.
 • Alumnes per classe: màxim 5.
 • Entrevista inicial i revisió de l’evolució de l’alumne a la meitat del curs.
 • Pla de deures i estudi per casa aconsellable.
 • Enviament d’un informe a la finalització del curs.
 • Materials:
  • a portar per part de l’alumne: estoig.
  • aportat per Caper: carpesà de treball, el curs i recursos educatius complementaris.
 • Tot el professorat és titulat, té experiència docent i ha estat format en la metodologia CAPER.

Dates i horaris

 • Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 10.15h, de 10.30h a 11.45h, de 12h a 13.15h, de 16.30h a 17.45h o de 18h a 19.15h. Es poden enllaçar classes. Divendres tarda tancat.
 • Dates: Del 2 de juliol al 26 de juliol i del 19 d’agost al 6 de setembre (7 setmanes).
 • Si les setmanes que s’agafin no són consecutives, CAPER no es pot comprometre a mantenir els mateixos horaris ni professors.

Pagaments i descomptes

 • Matrícula: 30 € (impressió del curs).
 • Preu del curs: 200 € (20 classes a 10 €/classe).
 • Pagaments en efectiu, targeta o domiciliats: 2 pagaments, el primer fins el 12/7 i el
  segons fins el 26/7.
 • Descomptes: 10% germans (sobre la quota més baixa).

Versió PDF per imprimir o descarregar

Curs ortografia i gramatica catalana estiu 2019

Servei combinable amb:

 • Reforç per assignatura
 • Reforç exàmens setembre
 • Curs de tècniques de comprensió i expressió escrita
 • Curs de gramàtica anglesa
 • Curs de raonament i càlcul matemàtic
 • Curs de tècniques d’estudi

Estadístiques de punts

0
0 out of 0
0 Puntuacions
5 Punts 0
4 Punts 0
3 Punts 0
2 Punts 0
1 Punts 0

Comentaris

Encara no hi ha cap comentari.

Sigues el primer a puntuar sobre “Curs d’ortografia i gramàtica catalana (estiu 2019)”

Dates Del 2 de juliol al 26 de juliol i del 19 d'agost al 6 de setembre (7 setmanes)
Horaris de dilluns a divendres de 9h a 10.15h, de 10.30h a 11.45h, de 12h a 13.15h, de 16.30h a 17.45h o de 18h a 19.15h. Es poden enllaçar classes. Divendres tarda tancat.
Preus Matrícula: 30 €; curs: 200€ (20 classes x 10 €/classe)
Grups 2 a 5 alumnes

Comparteix el nostre curs

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)