Introduïu la vostra paraula clau

Curs d’ortografia i gramàtica catalana

reforç per assignatura (estiu)

Sobre el professor

Orientat a

El curs d’ortografia i gramàtica catalana va orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que volen assolir o  millorar la ortografia i gramàtica catalana necessària a Secundària.

Continguts del curs

Ortografia

 1. La síl·laba. Separació per síl·labes. Els dígrafs.
 2. Diftongs i hiats.
 3. Síl·laba tònica/síl·laba àtona. Normes d’accentuació.
 4. Normes d’accentuació. Accents oberts i tancats.
 5. Accentuació de monosíl·labs i accents diacrítics.
 6. Apostrofació. La dièresi.
 7. Quan/quant, alhora/a l’hora, perquè/per què?, tan/tant, gairebé/gaire bé, potser/pot ser, i/hi, o/ho, a/ha, em/amb/hem.
 8. s/ss/ç (“s” sorda); s/z (“s” sonora)/c; r/ rr; l·l; h.
 9. b/v; j/g; vocal neutra (a/e).
 10. Signes de puntuació. Barbarismes (influència del castellà).

Gramàtica: morfologia

 1. El nom. L’adjectiu.
 2. Determinants.
 3. Pronoms. Pronoms vs. determinants.
 4. Adverbi. Preposicions. Conjuncions (locucions adverbials conjuntives i prepositives).
 5. El verb. Perífrasis verbals.
 6. Categories gramaticals generals.
 7. i 18. Tipus de sintagmes.

Gramàtica: funcions sintàctiques

 1. Subjecte, complement directe, complement indirecte.
 2. Atribut, complements circumstancials, complement agent.
 3. Complement predicatiu. Repàs complements.

Característiques

 • Assistència d’1 a 3 classes per setmana fins a completar el curs. Per tant, les dates d’inici i finalització del curs són flexibles.
 • Entrevista inicial gratuïta.
 • El curs és personalitzat, adaptat al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne.
 • Núm. de classes totals (orientatives): 20. Cada classe és de 75′.
 • Revisió de l’evolució de l’alumne a la meitat del curs.
 • Pla de deures i estudi per casa aconsellable.
 • Enviament d’un informe a finals de trimestre.
 • Materials:
  • A portar per part de l’alumne: estoig.
  • Aportat per CAPER: carpesà de treball i curs.
 • Professors titulats, amb àmplia experiència docent i formats en la metodologia CAPER

Versió PDF per imprimir o descarregar

Servei combinable amb:

Estadístiques de punts

0
0 out of 0
0 Puntuacions
5 Punts 0
4 Punts 0
3 Punts 0
2 Punts 0
1 Punts 0

Comentaris

Encara no hi ha cap comentari.

Sigues el primer a puntuar sobre “Curs d’ortografia i gramàtica catalana”

Dates Setembre a juny
Horaris De dilluns a dissabte de 9.30h a 10.45h o de 11h a 12.15h; de dilluns a divendres de 15.55h a 17.10h, 17.30h a 18.45h o de 19.05h a 20.20h
Preus Matrícula: 35 €; Quotes mensuals segons es vingui d'1 a 3 classes per setmana: 60 € (1 c.s.), 111 € (2 c.s.), 149 € (3 c.s.).
Grups de 2 a 5 alumnes

Comparteix el nostre curs

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)