Introduïu la vostra paraula clau

Reeducació (5è i 6è de Primària)

reeducación escolar

Sobre el professor

Orientat a

La reeducació va orientada a alumnes de 5è i 6è de Primària que volen millorar el seu rendiment escolar globalment, mitjançant el treball en una o més de les següents àrees: lectura i comprensió, escriptura, raonament i càlcul matemàtic; tècniques d’estudi, de memòria visual i auditiva, d’atenció i concentració, d’organització i plantejament mental; entre d’altres.

Objectius principals

Lectura i comprensió:

 • Desenvolupar les habilitats lectores per a aconseguir la suficient velocitat i fluïdesa segons el nivell i/o capacitats de cada alumne.
 • Potenciar la lectura expressiva, com a fonament d’una bona lectura comprensiva.
 • Augmentar la comprensió lectora de l’alumne, desenvolupant l’atenció i ampliant el vocabulari.
 • Resumir oralment o per escrit el contingut fonamental dels diversos tipus de textos.
 • Ampliar la comprensió lectora d’altres àrees no lingüístiques del currículum: mates, medi,… i a l’entorn real: horaris, fulletons, gràfics, etc.
 • Proporcionar a l’alumne claus de lectura per a adquirir capacitats d’anàlisi, síntesi, estructuració i assimilació dels textos llegits.
 • Promoure el gust per la lectura.
 • Transmetre a la família unes directrius metodològiques en benefici de l’eficàcia del procés lector de l’alumne.
 • Orientar a la família en procediments de lectura i en la selecció de lectures adequades a l’edat.


Escriptura
:

 • Treballar en l’alumne el domini de l’expressió escrita a nivell psicomotriu.
 • Proporcionar a l’alumne claus per desenvolupar les seves capacitats a l’hora de redactar un text.
 • Aprofitar el procés lector com a ajuda per al procés escriptor.
 • Potenciar l’escriptura com a eina de comunicació. Promoure el gust per l’escriptura en el seu temps d’oci. Obrir l’escriptura al pla emocional de l’alumne: pensaments, sentiments, opinions, etc.
 • Aprendre a escriure a partir de l’anàlisi de frases i textos senzills.
 • Impulsar diferents estratègies per a la correcció dels textos.
 • Transmetre a la família unes directrius metodològiques en benefici de l’eficàcia del procés escriptor de l’alumne.


Matemàtiques
:

 • Treballar les operacions matemàtiques bàsiques perquè els alumnes les assoleixin de forma mecànica.
 • Treballar el raonament matemàtic, ajudant als nens a trobar els punts claus dels problemes: dades, què se’ls demana, quin o quins operacions han de realitzar, trobar una solució correcta que hauran de verbalitzar per mitjà d’una oració senzilla, etc.
 • Treballar la rapidesa de càlcul, donant-li estratègies que l’ajudin a ser més àgil en realitzar operacions bàsiques.
 • Treballar el càlcul mental perquè l’alumne desenvolupi la seva comprensió oral, sigui capaç de seleccionar les dades bàsiques i de trobar el que demana el problema sense cap suport visual, i realitzin de forma mental l’operació requerida.

Característiques

 • Matrícula gratuïta.
 • Entrevista inicial gratuïta amb els pares per definir el programa de treball inicial i donar assessorament.
 • Coordinació entre la reeducadora i els pares a la finalització de cada classe.
 • Coordinació trimestral de la tutora amb els pares coincidint amb l’entrega de les notes escolars.
 • Contacte trimestral amb el tutor de l’escola (opcional).
 • Recuperació de les classes perdudes en cas de malaltia, metges o convivències.
 • Reeducadors titulats, amb àmplia experiència docent i formats en la metodologia CAPER.

Versió PDF per imprimir o descarregar

Servei combinable amb:

Estadístiques de punts

0
0 out of 0
0 Puntuacions
5 Punts 0
4 Punts 0
3 Punts 0
2 Punts 0
1 Punts 0

Comentaris

Encara no hi ha cap comentari.

Sigues el primer a puntuar sobre “Reeducació (5è i 6è de Primària)”

Comparteix el nostre curs

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)