Introduïu la vostra paraula clau

post

Com funcionen els exàmens de setembre

Com funcionen els exàmens de setembre

Els exàmens de setembre o recuperacions de setembre,  són uns exàmens que es fan a inicis de setembre per recuperar les assignatures suspeses durant el curs. Algunes escoles, extra-oficialment, fan unes recuperacions prèvies a les de setembre durant el mes de juny. Els exàmens de setembre es fan des de primer a quart d’ESO, i a primer de Batxillerat.

A l’ESO, les notes de finals de curs se solen donar a finals de juny. Si han quedat assignatures suspeses pel setembre, és en aquest moment que l’escola ho comunica, junt amb les pautes corresponents a seguir per poder aprovar les recuperacions de setembre. Aquestes pautes solen consistir, per un cantó, amb els temaris específics que entraran a l’examen (tot i que normalment sol entrar tot el curs), i per l’altra, amb els deures o dossier d’estiu que s’ha de presentar el dia de l’examen i que formarà part de la nota. Normalment el dossier compta un 30%-40% de la nota, i l’examen un 60%-70% de la nota. La longitud dels deures d’estiu depèn molt de cada escola, i dins de cada escola de cada professor. Un cop fetes les recuperacions de setembre, cal recordar que, per poder passar de curs, com a molt poden quedar suspeses dues assignatures, o tan sols una assignatura si es tracta de les troncals (català, castellà, anglès o matemàtiques). Per exemple, es passaria de curs si es suspenguessin el català i les socials, o les socials i les naturals; però no es passaria de curs si es suspenguessin el català i l’anglès, per tractar-se de dues assignatures troncals.

Les recuperacions de setembre de primer de Batxillerat són molts similars a les d’ESO, amb la diferència que normalment els professors no posen deures d’estiu. Normalment la única indicació per part del professor de l’escola és que entra tot el temari de l’assignatura. Per poder promocionar de curs, no poden quedar més de dues assignatures suspeses, siguin troncals o no.

Des de CAPER ens especialitzem a preparar les recuperacions de setembre. Inicialment tenim una entrevista amb profunditat amb els pares i l’alumne per determinar el pla de treball per l’estiu. Determinarem quines assignatures són les que reforçarem a Caper i quantes classes assignarem a cada assignatura. El número de classes que assignem a cada assignatura depèn principalment de: la complexitat de la pròpia assignatura, del nivell inicial de l’alumne i del volum dels deures d’estiu.

El següent pas és procedir a buscar horaris i assignar professors. A CAPER comptem amb professors titulats universitaris i  especialitzats en pràcticament totes les assignatures d’ESO i Batxillerat. La prioritat a l’hora de buscar horaris serà que, per cada assignatura, el nombre de professors assignats sigui el menor possible, preferentment un de sol. Per tant, és molt important que quan es dona d’alta un alumne la disponibilitat horària que se’ns doni sigui la màxima possible.

En qualsevol cas, a la meitat del reforç, cada professor es reuneix amb la coordinadora per fer el que anomenem la revisió del programa de treball. La idea és parlar sobre com va l’alumne respecte l’assoliment dels objectius, que en el cas de les recuperacions de setembre, no són cap altres que aprovar els exàmens de setembre.  Si el pla de treball no està avançant adequadament, s’estudien accions correctores o de millora. Aquestes correccions solen consistir en ampliar o intercanviar i/o en tornar a citar als pares i a l’alumne per tal d’incrementar el treball des de casa.

Durant l’estiu, en el cas dels exàmens de setembre, el pla d’estudi per casa és obligatori. Cada professor, al finalitzar la classe, posa deures a l’alumne pel proper dia. En el cas d’alumnes d’ESO solen ser dels propis dossiers d’estiu encomanats per l’escola. La mateixa dinàmica se sol repetir classe rera classe: durant la classe expliquem els continguts d’un determinat tema i els comencem a practicar, i llavors per casa es posen deures d’estiu i s’indica a l’alumne que ha de començar a estudiar la propera lliçó. A la propera classe ha de venir amb dubtes concrets…si no hi ha dubtes, és que no hi hagut treball a casa!! En definitiva, apostem per explicacions, materials i plans d’estudi individualitzats.

Esperem que aquestes explicacions hagin servit a pares i alumnes de cara a orientar-los de cara les recuperacions de setembre.

No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)