Introduïu la vostra paraula clau

post

Temari proves PAP

Temari proves PAP

Temari de les proves PAP (prova d’aptitud personal)

Competència comunicativa i raonament crític

1. Repàs accentuació. Accent obert / tancat

2. Ortografia I

3. Ortografia II

4. Apòstrof i dièresi

5. Categories gramaticals. repàs

6. Pronominalització I

7. Pronominalització II

8. Barbarismes i altres errors lèxics

9. Elaboració de textos: tipologia

10. Elaboració de textos: propietats textuals I

11. Elaboració de textos: propietats textuals II

12. Comprensió lectora (tècniques, vocabulari, resums)

13. Resolució de dubtes (DUBTES FINALS)

14. Preparació examen (repàs final)

 

Competència LOGICOMATEMÀTICA

1. Repàs d’operacions sense calculadora: suma, resta, multiplicació i divisió, amb una o més xifres

2. Operacions amb fraccions

3. Càlcul amb hores, minuts i segons

4. Conversió de magnituds

5. Factors de conversió

6. Regles de 3:
6.1 Proporcionalitat directa
6.2 Càlcul de percentatges

7. Interpretació de gràfics

8. Càlculs estadístics: mitjana aritmètica, moda i mediana

9. Probabilitat

10. Introducció a les successions:
10.1 Successions aritmètiques
10.2 Successions geomètriques

11. Càlcul d’àrees i volums de figures simples

12. Perspectives i visió espaial

Cursos preparació PAP a CAPER

ALGUNES DIFICULTATS

  1. Paula
    added on 13 març, 2021

    Hola, m’agradaria saber a quin llibre fa referència aquest índex de les proves en català.

  2. added on 17 juny, 2021

    HOla paula, fa referència als cursos pap que fem a caper. salutacions

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònic no serà publicada.

Compartir
Su pedido de compras se guardará y se le dará un enlace. Usted, o cualquier persona con el enlace, puede usarlo para recuperar su pedido en cualquier momento.
Back Compartir
Su pedido de compras se guardará con imágenes e información del producto y totales del pedido. Luego envíelo a usted mismo o a un cliente, con un enlace para recuperarlo en cualquier momento.
Your cart email sent successfully :)