Metodología

Què és la reeducació?

Volem dedicar aquest post a explicar què és la reeducació pedagògica i a aclarir alguns dubtes habituals en els pares. Què és la reeducació? La reeducació pedagògica es defineix com una intervenció psicoeducativa orientada a alumnes  que mostren alguna dificultat concreta d’aprenentatge. Sol anar associada a algun trastorn d’aprenentatge (els més freqüents són la dislèxia …

Què és la reeducació? Leer más »

Qué es la reeducación?

Queremos dedicar este post a explicar qué es la reeducación pedagógica y aclarar algunas dudas habituales en los padres. Qué es la reeducación? La reeducación pedagógica se define como una intervención psicoeducativa orientada a alumnos que muestran alguna dificultad concreta de aprendizaje. Suele ir asociada a algún trastorno de aprendizaje (los más frecuentes son la dislexia …

Qué es la reeducación? Leer más »

Com planificar un examen

Benvolguts pares, mares i alumnes, Us presentem aquest material per ajudar als alumnes a saber com planificar un examen. Normalment les notes no desitjades en els exàmens responen a una pregunta més àmplia que: has estudiat prou? Evidentment el temps que es dedica en l’estudi d’un examen és fonamental, però pot no ser  suficient només complir …

Com planificar un examen Leer más »

Cómo planificar un examen

Estimados padres, madres y alumnos, Os presentamos este material para ayudar a los alumnos a saber cómo planificar un examen. Normalmente las notas no deseadas en los exámenes responden a una pregunta más amplia que: has estudiado suficiente? Evidentemente el tiempo que se dedica en el estudio de un examen es fundamental, pero puede no …

Cómo planificar un examen Leer más »

Què es CAPER | Academia repàs escolar

INICIS Després d’un any d’intensa preparació, s’inicien les primeres classes a CAPER el setembre del 2003. Quin tipus de classes? Classes de reforç escolar i preparació de proves d’accés. Els dos primers alumnes són de Quart de Primària i de Primer d’ESO. I l’equip de CAPER el conformava bàsicament dues persones: una directora que alhora …

Què es CAPER | Academia repàs escolar Leer más »

Abrir chat