Hàbits d'estudi

Hàbits d’estudi: consells pels pares

Els pares sovint se senten confusos sobre el que és normal i el que no ho és en relació als processos d’aprenentatge dels seus fills.

En aquest article donarem algunes pautes i tècniques bàsiques sobre dos problemàtiques que solen ser molt recurrents: ajudar-los a organitzar-se l’estudi i ajudar-los a adquirir hàbits.

Ajudar-los a organitzar-se l’estudi

 1. Requisits d’un bon pla d’estudi
  1. Realista: ha de tenir en compte on estem, les circumstàncies personals i el temps disponible.
  2. Adaptable: s’ha de poder ajustar als canvis que puguin sorgir.
 1. Requisits d’un bon lloc d’estudi
  1. S’hi ha de sentir a gust, és a dir, amb una adequada llum, ventilació, temperatura i silenci.
  2. Sempre el mateix loc. Espai de treball i el d’oci clarament diferenciats.
 1. Organització d’una sessió diària d’estudi
  1. Una sessió d’estudi sol constar de 3 tandes al dia.
  2. Hi ha 2 tipus de tandes: esforç-treball o descans-privilegi. Les d’esforç les podem dividir entre deures i estudi, i també segons la seva dificultat (baixa, mitjana o alta).
  3. La duració d’una tanda d’esforç pot variar molt segons l’alumn@ i el curs, però sol oscil·lar entre els 15 i els 60 minuts.
  4. Les tandes de descans solen ser la meitat de temps d’una d’esforç. Per tal de que la fatiga que genera el treball i la concentració disminueixi, va bé aixecar-se i moure’s en cada període de descans.
  5. A l’inici de la sessió, consultarem l’agenda i els materials escolars de les assignatures, i classificarem les tasques segons la seva dificultat: baixa, mitjana o alta. 
  6. Començarem treballant una tasca de dificultat mitjana (per exemple l’estudi d’una assignatura que no li costi gaire) i després farem una tanda de descans. Continuarem per una feina de dificultat alta  i a continuació farem una tanda de descans. Finalment acabarem amb una tasca de dificultat baixa (per exemple deures d’alguna assignatura que no li costi). Cal anar premiant o elogiant el fet d’haver fet les tandes amb èxit! Quan s’hagin acabat les 3 tandes, podem ajudar-lo a preparar la motxilla per l’endemà (amb l’estoig, agenda i materials de les assignatures que toquin l’endemà a escola).
 1. Confecció del pla d’estudi setmanal
  1. Planificarem unes 21 tandes de deures i estudi setmanals, és a dir, unes 3 tandes per dia.
  2. Col·locarem les tandes al pla d’estudi/agenda:
   1. A Primària farem 2 tandes de deures i 1 d’estudi diàries, és a dir, 14 de deures i 7 d’estudi setmanals. L’ordre adequat sol ser estudi-deures-deures, amb una tanda de descans entre cada tanda d’esforç.
   2. A partir de Secundària farem 2 tandes d’estudi i 1 de deures diària de mitjana, és a dir, 14 d’estudi i 7 de deures setmanals. L’ordre és estudi-estudi-deures, amb una tanda de descans entre tandes d’esforç. Les 14 tandes d’estudi setmanals totals equivalen a 2 tandes d’estudi/setmanals totals de cada una de les assignatures de «més importància».
  3. D’una setmana a l’altra es van fent petits canvis per adaptar el pla d’estudi a la realitat de l’alumne i de la setmana. Podem afegir o treure tandes, reduïr o ampliar la duració de les tandes, canviar l’horari de les tandes segons hi hagi exàmens, etc.
  4.  Cada setmana revisarem el temps de dedicació real, procurant que la dedicació vagi augmentant setmana rera setmana.

Ajudar-los a adquirir hàbits

És imprescindible que durant els anys d’infantesa i adolescència adquireixin els hàbits en 3 àmbits: HIGIENE, SOCIAL i ORGANITZACIÓ (ESTUDI).

A continuació us descriurem breument la metodologia que fem servir a CAPER per l’adquisició d’hàbits de tipus organitzatiu (estudi), però la metodologia també és vàlida per a l’adquisició de qualsevol tipus d’hàbit:

 1. Farem un llistat d’hàbits a millorar. Aquest llistat l’hem d’anar actualitzant setmana a setmana si convé. Exemples d’hàbits de tipus organitzatiu: portar l’agenda, portar l’agenda actualitzada, portar la resta de material escolar, venir amb dubtes concrets d’escola, demanar ajuda al professor, tenir la carpeta ben ordenada, etc.
 2. Decidirem de manera consensuada 1 o 2 hàbits a assolir i els deixarem per escrit. D’una banda hem de ser coherents amb l’el·lecció, i de l’altra han de ser hàbits que l’alumne pensi que són assolibles (dels que li costin menys). Pactem només 1 o 2 hàbits per reduir pressió, i per tant reduïm el bloqueig.
 3. Pactem sobre l’hàbit a millorar. Si no ens en sortim amb el pacte podem fer servir el compromís: que digui ella a què es compromet. Tot per escrit i signat. El pacte NO és tornar a repetir l’hàbit a millorar, si no donar-li ESTRATÈGIES concretes per poder millorar l’hàbit.
 4. A la propera “tutoria” revisem els pactes o compromisos i els valorem. Només valorem allò que fa bé de cara a pujar l’autoestima i a la llarga la voluntat, ja que hi haurà més motivació. Com ja hem comentat, la idea no és dir-li tot allò que fa malament, sinó donar-li estratègies per a què no ho continuï fent malament. Respecte i paciència, i sobretot confiar molt!!
 5. Eventualment podem donar un hàbit per assolit, o anul·lar-lo si no ens en sortim; i en passaríem a treballar algun de nou de la llista del primer punt.

Si sou de Terrassa o voltants us convidem al taller gratuït “ Com podem ajudar els nostres fills a organitzar-se ” que es fa periòdicament a Caper a càrrec de Rosa Jornet. Podeu reservar plaça trucant al 937899232 o mitjançant un email a info@caper.cat.

D’altra banda, per tots aquells pares interessats en aquests temes, a CAPER disposem del servei de tutoria organitzativa.

Esperem haver-vos ajudat una mica en la difícil tasca de ser pares, gràcies per la vostra atenció.

Rosa Jornet Marsal – Directora pedagògica de CAPER

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat