Oferta Formativa Estiu 2019

L’oferta formativa  de l’estiu 2019 es divideix en 3 grans blocs:

 • Reeducacions. Són classes d’una hora de duració adreçades a alumnes de Primària que volen reforçar la seva base lectoescriptora i matemàtica. Les reeducacions són impartides per mestres  amb estudis complementaris en psicologia, psicopedagogia i trastorns d’aprenentatge. L’objectiu principal és assolir una bona base lectoescriptora i matemàtica que ajudarà als alumnes a millorar el seu rendiment en totes les àrees escolars.
 • Reforç. Són classes d’hora i quart de duració adreçades a diferents tipologies d’alumnes:
  1. Reforç per assignatura. Orientat a alumnes de Primària, Cicles formatius, ESO i Batxillerat que volen millorar el nivell de qualsevol assignatura. A Primària i ESO normalment se solen prioritzar les assignatures instrumentals, és a dir, català, castellà, anglès i/o matemàtiques. A partir de Batxillerat hi ha alumnes que necessiten reforçar assignatures de la seva modalitat, tals com matemàtiques, física, química, biologia, dibuix tècnic, llatí, etc. Es tracta d’un reforç especialment indicat per aquells alumnes que hagin de repetir curs o que canviïn d’itinerari o modalitat.
  2. Reforç exàmens setembre. Orientat a alumnes de primer de Batxillerat que tinguin exàmens al setembre. Són classes d’hora i quart de duració amb professors amb titulació universitària, àmplia experiència docent i especialitzats per assignatura. Donem molta importància al pla de deures i estudi personalitzat per casa (obligatori).
 • Cursos. Són cursos personalitzats adaptables al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne. Cada classe és d’hora i quart de duració.
  1. Curs Selectivitat setembre. Orientat a alumnes que s’han de presentar a la Selectivitat setembre. Com en el cas del reforç exàmens setembre, les classes són d’hora i quart i els professors són especialitzats per assignatura. Tots els professors tenen experiència a l’hora de preparar a alumnes per les PAU setembre. Proporcionem als alumnes materials educatius complementaris de qualitat. L’alumne pot escollir quines assignatures vol reforçar i quantes classes vol assignar a cada assignatura.
  2. Curs PAP juliol. Orientat a alumnes que volen accedir a algun grau de Magisteri. Es tracta d’un curs híbrid de 4 setmanes de duració, on les explicacions teòriques per part del professor són magistrals, i en canvi la pràctica per part de l’alumne i correccions del professor són individualitzades. S’ha estructurat en 28 classes, 14 a català i 14 a matemàtiques. És una novetat de l’estiu 2019.
  3. Curs de gramàtica anglesa. Orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que vulguin millorar la base gramatical anglesa. Sense aquesta base gramatical és molt difícil arribar a assolir un bon nivell d’anglès. El curs consta d’esquemes a color visuals i d’una bateria d’exercicis per cada tema de diferents dificultats. La duració prevista d’aquest curs és de 20 classes.
  4. Curs de tècniques de comprensió i expressió escrita. Orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que vulguin millorar l’expressió i comprensió escrita. Aquest taller és una eina d’ajuda per totes aquelles assignatures que demanen un treball intensiu amb textos: Història, Literatura, Filosofia, etc. La duració prevista d’aquest curs és de 20 classes.
  5. Curs d’ortografia i gramàtica catalana. Orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que vulguin millorar l’ortografia i gramàtica catalana necessària a Secundària. És un curs molt complet pensat per resoldre les principals mancances que detectem als nostres alumnes durant el curs. La duració prevista d’aquest curs és de 20 classes.
  6. Curs de raonament i càlcul matemàtic. Orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que vulguin assolir o millorar el raonament i càlcul matemàtic necessari a Secundària. Aborda d’una forma ordenada, exhaustiva i amena els principals temaris curriculars de matemàtiques des de 5è de Primària fins a 1r-2n de Batxillerat. La duració prevista d’aquest curs és de 20 classes.
  7. Curs de tècniques d’estudi. Orientat a alumnes d’ESO, Cicles formatius i Batxillerat que vulguin assolir diferents tècniques d’estudi  mitjançant eines i temes d’actualitat. La duració prevista d’aquest curs és de 14 classes. És una novetat de l’estiu 2019.
  8. Cursos preparatoris d’accés als graus d’enginyeria. Orientat a alumnes que cursaran el 1r d’un Grau en enginyeries, i volen accedir al Grau amb una bona base de matemàtiques, física i/o química. La duració prevista d’aquest curs és de 20 a 24 classes segons l’assignatura a reforçar. És una novetat de l’estiu 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat