PAP

Temari proves PAP

Temari de les proves PAP (prova d’aptitud personal)

Competència comunicativa i raonament crític

1. Repàs accentuació. Accent obert / tancat

2. Ortografia I

3. Ortografia II

4. Apòstrof i dièresi

5. Categories gramaticals. repàs

6. Pronominalització I

7. Pronominalització II

8. Barbarismes i altres errors lèxics

9. Elaboració de textos: tipologia

10. Elaboració de textos: propietats textuals I

11. Elaboració de textos: propietats textuals II

12. Comprensió lectora (tècniques, vocabulari, resums)

13. Resolució de dubtes (DUBTES FINALS)

14. Preparació examen (repàs final)

 

Competència LOGICOMATEMÀTICA

1. Repàs d’operacions sense calculadora: suma, resta, multiplicació i divisió, amb una o més xifres

2. Operacions amb fraccions

3. Càlcul amb hores, minuts i segons

4. Conversió de magnituds

5. Factors de conversió

6. Regles de 3:
6.1 Proporcionalitat directa
6.2 Càlcul de percentatges

7. Interpretació de gràfics

8. Càlculs estadístics: mitjana aritmètica, moda i mediana

9. Probabilitat

10. Introducció a les successions:
10.1 Successions aritmètiques
10.2 Successions geomètriques

11. Càlcul d’àrees i volums de figures simples

12. Perspectives i visió espaial

Cursos preparació PAP a CAPER

2 comentarios en “Temari proves PAP”

  1. Hola, m’agradaria saber a quin llibre fa referència aquest índex de les proves en català.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat